Etiketa

Popis prác: Kompletné vytvorenie nálepky pre valentínsku poštu

Popis: Valentínska pošta na ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni