Šťastný nový rok 2010!

Názov stránky: Happy Christmas
Adresa stránky: www.happy-new-year-2010.tk

O stránke: Novoročné blahoželanie
Použité technológie: Illustrator, HTML a XHTML